Communicatie

Communicatie, echt meer dan een folder.

Goede communicatie is een krachtig middel, slechte communicatie maakt meer kapot dan je lief is. Informeren, het overbrengen van kennis, invloed op houding en gedrag, in woord en geschrift, verbaal of non-verbaal, dat is communicatie.

Denken vanuit zender of ontvanger. Luisteren, doorvragen, samenvatten. En niet te vergeten: blijf kijken! We vergeten het vaak te doen. Communicatie, een prachtig vak waar je bewust of onbewust de hele dag mee bezig bent.