Projecten

Projecten doe je nooit alleen; het is altijd een kwestie van teamwork. In het verleden heb ik vanuit verschillende rollen meerdere projecten opgezet.

De oprichting van het Leidse Denksportcentrum (foto) is daar één van. Na twee eerdere pogingen slaagden wij – zes liefhebbers van denksport (bridge, dammen, go en schaken) – erin om een gebouw in Leiden aan  te kopen en daar onderdak te verlenen aan verenigingen die hun denksport willen beoefenen.

Daartoe hebben we in 1996 de Stichting Denksport Leiden opgericht die in 1998 een voormalig filiaal van de bibliotheek opkocht en dat liet verbouwen tot het huidige denksportcentrum. In augustus van dat jaar openden de deuren van het DSC zich voor de verenigingen. Ook biedt het gebouw ruimte aan toernooien, clubcompetities, trainingen etc. De aankoop en inrichting werd mede mogelijk gemaakt door het VSB-fonds, Ministerie van VWS, Vollmer Architecten en de gemeente Leiden. De bar is in eigen beheer en wordt geleid door een beheerder. Naast het bestuur – waarvan ik voorzitter ben – beschikken we over een aantal vrijwilligers die zich inzetten voor het reilen en zeilen van het DSC.
Meer informatie op de website: www.denksportcentrumleiden.nl